Νέα και Ανακοινώσεις

ΑΦΟΙ ΜΠΕΚΙΑΡΗ Ο.Ε. «SPARTA VALLEY FRUITS»

Νοέμβριος 2016:

ΑΦΟΙ ΜΠΕΚΙΑΡΗ Ο.Ε., Βαρικά Σπάρτης

Νέα Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας για Εσπεριδοειδή και άλλα παρόμοια φρούτα με Ηλεκτρονικό Ταξινομητή UNICAL_600 PO με Σύστημα Διαλογής Βάρους, Όγκου – Διαμέτρου, 1 Γραμμή, 9 + 1 Έξοδοι

ΔΥΝ: Έως 4 Τόνους / Ώρα