Νέα και Ανακοινώσεις

Α. Σ. Παρ/γών Κηπ/κών Θερμοκηπίου Ελαφονησίου – Χρυσοσκαλίτισσας

Οκτώβριος 2013:

Α. Σ. Π. Κ. Θ. Ελαφονησίου – Χρυσοσκαλίτισσας
Χρυσοσκαλίτισσα, Νομού Χανίων – Κρήτη.

Εγκατάσταση νέας Γραμμής Διαλογής, Ταξινόμησης και Συσκευασίας Ντομάτας, με Ηλεκτρονικό Ταξινομητή UNITWIN_Speed 2 γραμμών και 8 εξόδων σε κάθε πλευρά, με σύστημα διαλογής βάρους και χρώματος,
ΔΥΝ έως 8 Τ/Ωρα.