Νέα και Ανακοινώσεις

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Τυρνάβου

Μάιος 2017:

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Τυρνάβου, Τύρναβος  Λάρισα

Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας για Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Αχλάδια & άλλα Ευπαθή Φρούτα, με Ηλεκτρονικό Ταξινομητή με Σύστημα Διαλογής Βάρους, 1 Γραμμή, 11 + 1 Έξοδοι.

ΔΥΝ: Έως 3 Τόνους / Ώρα