Νέα και Ανακοινώσεις

ΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Π.Ε.

Ιούνιος 2014: Καβάς Χρήστος Ε.Π.Ε.
Θήβα Βοιωτίας
Εγκατάσταση νέας  Γραμμής Ζύγισης & Συσκευασίας Πατάτας & Κρεμμυδιών
ΔΥΝ έως 3 Τ/Ώρα. Η γραμμή αποτελείται από ζυγιστική Newtec 2009XB και αυτόματο κλειστικό 1-3 Kg VAC 929.