Νέα και Ανακοινώσεις

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μάρτιος 2017:

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Νεοχωράκι Θηβών

Νέα Γραμμή Ταξινόμησης & Τυποποίησης για Καρότα, με Αυτόματη Ηλεκτρονική Ζυγιστική Μηχανή Mod. NEWTEC 2009 XBG, Αυτόματη Ηλεκτρονική Μηχανή συσκευασίας σε σακούλα Mod. NEWTEC PEB 40 G, Αυτόματη Μηχανή Συσκευασίας σε ρολό σακούλας Mod. AFP 10 (1 – 10 KG) και με Ταξινομητή Μήκους Mod. L.120-3

ΔΥΝ: Έως 1.5 Τόνους / Ώρα (σε σακούλα 1 Kg)

Έως 5 Τόνους / Ώρα (σε σακούλα 5 – 10 Kg)