Νέα και Ανακοινώσεις

ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σεπτέμβριος 2013:

Μπουράκης Δημήτριος, Καμποχώρι Βέροιας.

Εγκατάσταση Νέας Γραμμής Διαλογής, Ταξινόμησης και Συσκευασίας για Μήλα, Φιρίκια, Αχλάδια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Ακτινίδια και άλλα Προϊόντα, με Ηλεκτρονικό Ταξινομητή UNI_DUAL, 2 γραμμών με Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Διαλογής Βάρους, Δυναμικότητας έως 6 Τ / Ωρα και Τροφοδοσία των Μήλων σε νερό, καθώς και ξεχωριστή είσοδο Προϊόντων για ξηρά Τροφοδοσία.