Νέα και Ανακοινώσεις

ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «emphyton»

Δεκέμβριος 2016:

ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «emphyton», Μονόσπιτα Νάουσας

Νέα Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας Μήλων & Άλλων Ευπαθών Φρούτων με Ηλεκτρονικό Ταξινομητή UNI_ΟΝΕ με σύστημα Διαλογής Βάρους, 1 Γραμμή, 7 + 1 Έξοδοι.

ΔΥΝ: Έως 15.000 Φρούτα / Ώρα