Διεθνείς Συνεργασίες » Newtec

Η εταιρεία NEWTEC Δανίας με πολυετή δράση, κατασκευάζει αυτόματα ηλεκτρονικά ζυγιστικά και κλειστικά μηχανήματα για συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Θεωρείται η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της παγκοσμίως, με τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμα συστήματα ζύγισης και συσκευασίας προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε το site της εταιρίας: http://www.newtec.com.

Δείτε παρακάτω προσπέκτους μηχανημάτων της εταιρείας: