Διεθνείς Συνεργασίες » Unitec

Η εταιρεία UNITEC Ιταλίας από το 1924, κατασκευάζει ηλεκτρονικούς ταξινομητές και διάφορα περιφερειακά μηχανήματα για τη διαλογή, ταξινόμηση και συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών.  Πρόκειται για μια εταιρεία με παγκόσμια ακτίνα δράσης, που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες τυποποίησης και συσκευασίας νωπών προϊόντων στον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της εταιρίας: http://www.unitec-group.com.

Δείτε παρακάτω προσπέκτους μηχανημάτων της εταιρείας: