Ανατροπέας Παλετοκιβωτίων Mod. NovaRov_200


Novatec

Στη NOVATEC Α.Ε. σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την διαχείριση των προϊόντων σας...

Τεχνική Περιγραφή

Ο αυτόματος ανατροπέας παλετοκιβωτίων/BINS εξασφαλίζει την συνεχή και ελεγχόμενη ροή και τροφοδοσία της γραμμής με προϊόντα.

  • Ο ανατροπέας λειτουργεί με την χρήση υδραυλικής αντλίας λαδιού και δύο (2) υδραυλικών εμβόλων. Ο χειρισμός του ανατροπέα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου. Υπάρχει ειδικής κατασκευής ιμάντας/κουρτίνα για την ομαλή και ελεγχόμενη έξοδο της ποσότητας που εξέρχεται από το παλετοκιβώτιο.
  • Δυνατότητα ημιαυτόματης ή πλήρως αυτόματης λειτουργίας του μηχανήματος.
  • Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού και λειτουργίας του μηχανήματος
  • Δυναμικότητα : έως 30 BINS την ώρα.
  • Διαστάσεις BINS : 1000-1300Χ1000-1250Χ540-1000 (ελάχιστες και μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις ΜχΠχΥ), βάρος BINS έως 1000 κιλά.
  • Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων μοντέλων, ανάλογα τις διαστάσεις των παλετοκιβωτίων, του βάρους προς ανατροπή (1500 κιλά μέγιστη ποσότητα) και των απαιτήσεων του πελάτη.