Στρογγυλά Τραπέζια, Ταινίες, Αναβατόρια, Στροφές & Μεταφορείς Κιβωτίων κ.α. βοηθητικός περιφερειακός εξοπλισμός


Novatec

Στη NOVATEC Α.Ε. σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την διαχείριση των προϊόντων σας...

Τεχνική Περιγραφή

  • Στρογγυλά περιστρεφόμενα τραπέζια για την παραλαβή των συσκευασμένων προϊόντων, ταινίες και αναβατώρια διαφόρων διαστάσεων για την μεταφορά και την προώθηση των έτοιμων συσκευασιών και γενικά για την προώθηση και διακίνηση διαφόρων συσκευασμένων προϊόντων.
  • Διάφοροι ταινιομεταφορείς, ραουλομεταφορείς, στροφές και ελεύθερα ράουλα, για την μεταφορά και διακίνηση διαφόρων κιβωτίων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων.