● Γραμμές Μήλων, Αχλαδιών


Novatec

Στη NOVATEC Α.Ε. σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την διαχείριση των προϊόντων σας...
Τεχνικό ΦυλλάδιοΤεχνικό Φυλλάδιο
Τεχνικό Φυλλάδιο 2Τεχνικό Φυλλάδιο 2
ΣχέδιοΣχέδιο Σχέδιο 2Σχέδιο 2

Τεχνική Περιγραφή

Γραμμές Διαλογής, Ταξινόμησης και Συσκευασίας Μήλων και Αχλαδιών:

  • Τροφοδοσία με αυτόματο ανατροπέα πλαστικών κιβωτίων ή παλλετοκιβωτίων / BINS, σε νερό για την καλύτερη διαχείριση των ευπαθών προϊόντων, με μηδενισμό των πτώσεων και της καταπόνησης των φρούτων.
  • Τροφοδοσία με αυτόματο ανατροπέα BINS ειδικά σχεδιασμένο για ευπαθή προϊόντα, σε ταινία τροφοδοσίας ή ανατροπή πλαστικών κιβωτίων σε αναβατώριο τροφοδοσίας με ειδικά σχεδιασμένα επενδεδυμένα ράουλα.
  • Μονάδες Καθαρισμού, Πλυσίματος, Στράγγισης και Γυαλίσματος ευπαθών προϊόντων.
  • Τράπεζες Ποιοτικής Διαλογής με ειδικά επενδεδυμένα ράουλα (από ειδικό υλικό Softflex) για ευαίσθητα προϊόντα
  • Ηλεκτρονικoί Ταξινομητές 1, 2, 4, 6 κ’ 8 γραμμών με δυναμικότητα από 2 έως 20 Τόνους/Ώρα
  • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαλογής των προϊόντων με βάρος, όγκο-διάμετρο, χρωματοδιαλογή και εναλλακτικά με σύστημα ποιοτικής διαλογής.
  • Συσκευασία των προϊόντων με χρήση ειδικά σχεδιασμένων για ευπαθή προϊόντα, ταινιών συσκευασίας, χειροκίνητων τραπεζιών συσκευασίας, περιστρεφόμενων ταινιών συσκευασίας ή με χρήση αυτόματων ή ημιαυτόματων γεμιστικών κιβωτίων και BINS