Ταινίες Διαλογής – Συσκευασίας Λαχανικών


Novatec

Στη NOVATEC Α.Ε. σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την διαχείριση των προϊόντων σας...

Τεχνική Περιγραφή

Γραμμές Διαλογής και Συσκευασίας Λαχανικών.

Κατάλληλη για διαλογή και συσκευασία διαφόρων λαχανικών όπως μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, ντομάτες, κτλ., αποτελούμενη από:

  • Τμήμα εναπόθεσης των κιβωτίων με τα προϊόντα και την τοποθέτησή τους στην ταινία συσκευασίας.
  • Μεταφορική ταινία για την μεταφορά των προϊόντων, στην οποία γίνεται η διαλογή και συσκευασία των προϊόντων.
  • Αριστερά και δεξιά της μεταφορικής ταινίας υπάρχουν τραπεζάκια συσκευασίας για την εναπόθεση των προϊόντων και την συσκευασία αυτών σε κουπάκια ή χαρτοκιβώτια.
  • Ζυγαριές σε κάθε θέση εργασίας. Ζυγαριά Μπαταρίας-Ρεύματος 6 kg/1 gr.
  • Μεταφορική ταινία γεμάτων χαρτοκιβωτίων, τοποθετημένη στο επάνω μέρος του μηχανήματος, για την μεταφορά των γεμάτων χαρτοκιβωτίων προς την παλετοποίηση.
  • Μεταφορική ταινία σκάρτων, τοποθετημένη στο κάτω μέρος του μηχανήματος, για την μεταφορά των σκάρτων προϊόντων.
  • Αναβατώριο σκάρτων τοποθετημένο κάθετα στην ταινία σκάρτων, για την μεταφορά των σκάρτων προϊόντων σε παλετοκιβώτια.
  • Σύστημα ελεύθερων ραούλων, για την παραλαβή από την ταινία γεμάτων χαρτοκιβωτίων, των κιβωτίων προς ζύγιση και παλετοποίηση.
  • Ηλεκτρικός Πίνακας χειρισμού και ελέγχου της γραμμής διαλογής και συσκευασίας.