Ταινίες Διαλογής – Συσκευασίας Φράουλας


Novatec

Στη NOVATEC Α.Ε. σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας παρέχοντας τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την διαχείριση των προϊόντων σας...

Τεχνική Περιγραφή

Γραμμές Διαλογής και Συσκευασίας Φράουλας αποτελούμενες από :

  • Ανοξείδωτα τραπέζια συσκευασίας αριστερά και δεξιά της ταινίας για τους συσκευαστές.
  • Ελεύθερο ραουλομεταφορέα για την τροφοδοσία της γραμμής με γεμάτα τελάρα με προϊόντα.
  • Ιμάντα για την τοποθέτηση των γεμάτων κουπακίων.
  • Ταινία σκάρτων στο κάτω μέρος της γραμμής για την απομάκρυνση των σκάρτων προϊόντων από την γραμμή.
  • Αναβατώριο σκάρτων προϊόντων για την τοποθέτηση τους σε παλλετοκιβώτια (Bins).
  • Αλυσομεταφορέα στο επάνω μέρος της γραμμής για την απομάκρυνση των άδειων πλαστικών τελάρων.
  • Ηλεκτρονικές ζυγαριές με ζυγιστική ικανότητα έως 6 Kgr/1 gr.