Οικονομικά Στοιχεία

NOVATEC A.E. – Ισολογισμός 2015

Για να δείτε τον ισολογισμό της Εταιρείας μας, κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

NOVATEC Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 

NOVATEC A.E. – Ισολογισμός 2014

Για να δείτε τον ισολογισμό της Εταιρείας μας, κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

NOVATEC Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

NOVATEC A.E. – Ισολογισμός 2013

Για να δείτε τον ισολογισμό της Εταιρείας μας, κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

NOVATEC Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

NOVATEC A.E. – Ισολογισμός 2012

Για να δείτε τον ισολογισμό της Εταιρείας μας, κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΝΟVΑΤΕC A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012